Luchd Obrach Sgoil-àraich | Nursery Staff 

Bun sgoil Ghaidhlig Phort Righ Portree Gaelic school

Luchd-obrach | Staff

Manaidsear | Manager | Jennifer Mackinnon 

EYP | Elizabeth Macdonald

EYP| Jennifer Morrison

EYP Danielle Gordon

EYP| Catherine Macdonald 

EYP| Holly Macphee 

EYP| Mairi Macdougall 

EYP | Emma Macgilvary 

EYP | Megan Harris-Taylor

EYP | Ms Ruth White

EYP | Mrs Gretta Swinnerton


Cròileagan / Roinneagan beaga 

Manaidsear | Manager | Dawn Daughtery 

Luchd-obrach | Helen MacDonald 

Luchd-obrach | Lucy Anderson