Naidheachdan Sgoil-àraich | News from Nursery 

Seall na dh'ionnsaich sinn 's a rinn sinn am-bliadhna!

Am Màrt | March 2024

Spòrs na seachdain! 🎨🖌️🐤

An Gearran | February 2024

Tha sinn air ar dòigh ghlan seo fhaicinn sa phàipear an t-seachdain-sa:

Chluich sinn san raon-chluiche mhòr!

🥞 Latha nam Foileagan 🥞

🐉 Bliadhna Ùr nan Sineach 🐉

An t-seachdain seo choimhead sinn air diofar lorgan-coise bheathaichean. Bhruidhinn sinn air cò na beathaichean as motha agus as lugha. 

Air Dimàirt thug sinn cuireadh do Chlas 6/7 tighinn gu cèilidh còmhla rinn. Dh'èist sinn ri ceòl traidiseanta agus rinn sinn tòrr dhannsa còmhla. Tapadh leibh clas 6/7!